Inspecties en keuringen

Slijtage aan apparatuur en installaties

Niet alleen elektrische apparatuur slijt, ook elektrische installaties zijn onderhevig aan slijtage. Dat hoeft op zich zelf niet ernstig te zijn, maar moet wel in de gaten gehouden worden. Een mogelijk gevolg van slijtage zijn stroomstoringen en in het uiterste geval zelfs kortsluiting en brand. Daarom is het verstandig om periodiek een professionele inspectie te laten uitvoeren door een ervaren elektricien. FSI-elektro voert aan de hand van de geldende NEN normen inspecties uit op de aanwezige elektronische installaties en apparatuur. Onze bevindingen ontvangt u van ons in de vorm van een inspectierapport.

Verplichte keuring van arbeidsmiddelen (apparatuur en installaties)

Het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbo-besluit), verplicht een werkgever om de arbeidsmiddelen (alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, transportmiddelen en gereedschappen) regelmatig te laten keuren. Immers al deze apparaten zijn aan slijtage onderhevig en daardoor kunnen er vroeger of later gevaarlijke situaties onstaan.
Om dat risico, voor zover mogelijk, uit te bannen zijn werkgevers op grond van artikel 7.4a lid 3 van van het Arbo-besluit gehouden alle arbeidsmiddelen te keuren.

Bij uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals natuurverschijnselen, verandering aan de apparatuur, langdurige niet gebruik of ongevallen, is een keuring zelfs verplicht.

Indien een bedrijf of organisatie onder de Arbo wet valt, dan zijn ook NEN 1010 en NEN 3140 van toepassing. In deze normen wordt aandacht besteed aan de inspectie van elektrische installaties. Het is echter niet verplicht deze NEN normen te implementeren. Indien op een andere wijze een vergelijkbaar veiligheidsniveau wordt behaald, is dat eveneens voldoende. Dit moet wel kunnen worden aangetoond. Van groot belang hierbij is of de tekeningen up to date zijn.

Hoe vaak keuren en inspecteren.

Het Arbo-besluit verwijst voor de frequentie van de inspecties naar de diverse normen zoals VCA en NEN 3140. Een goede stelregel is om minimaal één keer per jaar te inspecteren en te keuren.

Keuringsrapport

Op de arbeidsplaats moeten altijd schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen aanwezig  zijn en op verzoek getoond kunnen worden aan de toezichthouder.

FSI-elektro

Bij F.S.I. Elektra kunt u terecht voor inspecties en keuringen. FSI-elektro voert aan de hand van de geldende NEN normen inspecties uit op de aanwezige elektronische installaties en apparatuur. Onze bevindingen ontvangt u van ons in de vorm van een inspectierapport.

BEL GRATIS